top of page
Hotel Restaurant and Bar

The One and Only Crafted POS For Your Business

ECON POS

Exceptional Customization Quality

การจัดการยอดขาย

จัดการบันทึกยอดขายด้วยระบบที่ใช้งานง่าย

การดูแลลูกค้า

ติดตามดูแลแก้ปัญหาให้ลูกค้า ได้หลายช่องทาง ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่สุด

การจัดการสต็อค

จัดการสต็อคได้อย่างแม่ยำ มีระบบคำนวณต้นทุน แยกตามคลัง ของแต่ละสาขาได้

การจัดพนักงาน

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบเชิงลึกหลายระดับของพนักงานแต่ละคนได้ 

รายงานการขาย

รายงานการขายระดับมืออาชีพ สามารถรายงานส่งสรรพากรได้เลย

ปรับแต่งดีไซน์และฟังก์ชั่นได้

เพื่อให้ตอบโจทย์ประสบการณ์การใช้งาน ได้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ธุรกิจสูงสุด

ระบบหน้าร้าน

short caption

 • ขายสินค้า

 • แสดงภาพสินค้าและราคาชัดเจน

 • สแกนบาร์โค้ด

 • พักบิลการขาย

 • เปลี่ยนกะการขาย

 • โน้ตหมายเหตุการขาย

 • แสดงส่วนลดและเงินทอน

 • โปรโมชั่นและส่วนลด

 • แก้ไขราคาขายหน้าร้าน

 • Dashboard สรุปยอดขายรายวัน

 • หมายเลขคิวบนใบเสร็จ

 • โน้ตท้ายบิล

 • โน้ตท้ายสินค้า

 • พิมพ์ใบออเดอร์สินค้า(ใบรายการคำสั่งซื้อ)

 • แสดงรายละเอียดสินค้าหน้าขาย

 • รองรับการขายสินค้า VAT และ Non VAT ร่วมกัน

 • ตั้งค่าสินค้ารวม VAT หรือ ไม่รวม VAT ก็ได้

Cashier
Cashier

ระบบร้านอาหาร

short caption

 • คิดเงินจากเครื่องรับออเดอร์

 • การเชื่อมต่อหน้าจอห้องครัว

 • บันทึกออเดอร์ Take Home, Delivery(ผ่านช่องทางการชำระเงิน)

 • ระบบสินค้าท็อปปิ้ง (Topping)

 • พิมพ์ใบแจ้งยอดรายการอาหาร

 • แยกพิมพ์ใบออเดอร์ตามห้องครัว

ระบบหลังร้าน

short caption

 • ดูรายงานยอดซื้อ ยอดขาย

 • ดูจำนวนสต๊อกสินค้า

 • สต๊อกสินค้า

 • เพิ่มสินค้า

 • เพิ่มสินค้าหลายรายการด้วย Excel

 • จัดเซ็ทสินค้า

 • แก้ไขสินค้า

 • สร้างรหัสสินค้า

 • สร้าง/พิมพ์บาร์โค้ด

 • นำเข้าสินค้าจากบาร์โค้ด

 • จัดหมวดหมู่สินค้า

 • จัดการหน่วยสินค้า

 • ตรวจสอบจำนวนสินค้า

 • ดูประวัตินำเข้า-ออกสินค้า

 • สร้าง แก้ไข ลบ และ อนุมัติใบสั่งซื้อ

 • คำนวนต้นทุนสินค้าแบบเฉลี่ย

 • นำออกสินค้า SKU ผ่าน Excel

 • รองรับสินค้าหลายระดับราคา

 • โอนย้ายสต๊อกสินค้าระหว่างสาขา

 • สร้างสินค้าและคัดลอกไปทุกสาขา

 • เปรียบเทียบสต็อกระหว่างสาขา

 • การแก้ไขข้อมูลสินค้าหลายสาขา (ชื่อ ราคา ต้นทุน)

Cashier
Cashier

ช่องทางการชำระเงิน

short caption

 • ชำระด้วยเงินสด

 • ชำระด้วยการโอน

 • ระบบชำระเงินออนไลน์ (เพิ่มรายละเอียดที่เคยทำ)

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

รายงานการขาย

short caption

 • รายงานการขายรายวัน, เดือน, ช่วงเวลา

 • สรุปการขายแบบละเอียด

 • รายงานยอดขายแยกรายพนักงาน

 • รายงานยอดขายแยกตามจุดคิดเงิน

 • สรุปสินค้าขายดี

 • แสดงการเติบโตรายวัน

 • รายงานการนำเข้า-ออกสินค้า

 • แสดงสรุปยอดขายย้อนหลัง 1 วันบน Dashboard

 • ใบสรุปยอดขายรายวันเป็นใบเสร็จ

 • ใบสรุปกะการขายเป็นใบเสร็จ

 • สรุปรายงานโปรโมชั่น

 • ใบสั่งซื้อ

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

 • ใบโอนสินค้าเข้า/ออก

Cashier
Cashier

ระบบสมาชิก CRM

short caption

 • สร้างลูกค้าสมาชิก

 • ข้อมูลสมาชิก

 • เก็บข้อมูลการซื้อของสมาชิก

 • ประเภทสมาชิก

 • ระดับราคาสมาชิก

 • บัตรสมาชิก

การดูแลหลังการขาย

short caption

 • การอัพโหลด เมนู สินค้า และโปรโมชั่น

 • ดูแลแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ผ่านทางออนไลน์ หรือที่หน้างาน

 • Application Upgrade 

 • มีการอัพเดท OS version 

Cashier
bottom of page